10TAL 12/13(2013) : Klimatsorg (Stiftet)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Stiftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 120
Forlag: Trydells
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789186955045
Kategori: Språk og Ordbøker og oppslagsverk
Omtale 10TAL 12/13(2013) : Klimatsorg
Vilken roll kan lit­te­ra­tu­ren och kons­ten spela för ett eko­lo­giskt upp­vak­nande? I 10TALs nya dub­bel­num­mer ”Klimatsorg” under­sö­ker vi hur eko­lo­giska per­spek­tiv gestal­tas i dagens lit­te­ra­tur och konst, och om kons­ten kan vara en möj­lig stra­tegi för att mobi­li­sera ett mil­jö­en­ga­ge­mang och för­svar för livet på jorden.

Läs starka essäer av Helena Granström och Thomas Anderberg (som vi åter­pub­li­ce­rar till minne), en stor inter­vju med Kerstin Ekman om vad ett rikt naturum­gänge kan ge ett för­fat­tar­skap, och ett ange­lä­get sam­tal mel­lan för­fat­tarna Aase Berg, Jonas Gren och Jesper Weithz. Vi är också glada att kunna visa ori­gi­nal­konst av Johannes Heldén och det allra senaste från konst­nä­ren Annika Eriksson, bland myc­ket annat.

"10-tal hittar en ton av eftertänksamhet och analys som inte sjunker ner i hopplöshet, men som inte heller väjer med blicken för det svåra i utmaningen.”
Arbetarbladet

Til toppen