Omtale 1600-talets ansikte
1600-talets ansikte kallades det tvärvetenskapliga symposium som anordnades på krapeprups borg i Skåne 1994. Under tre dagar diskuterades aktuell forskning kring stormakten Sverige, de konstnärliga uttrycken för makt och vanmakt, lärdomens manifestationer och de problem som hör samman med den sociala skiktningen och kvinnans ställning i samhället.
Volymen innehåller 24 bidrag från forskare inom historia, konst- och musikvetenskap, rättshistoria m fl.

Til toppen

Flere bøker av Sten Åke Nilsson, Margareta Ramsay, Sten Åke Nilsson, Allan Ellenius, Gerhard Eimer, Göran Lindahl, Gunno Klingfors, Ditlev Tamm, Bernt Olsson, Bengt Ankarloo, Greger Andersson, Leon Jespersen, Lars Olof Larson,, Görel Cavalli-Björkman, Gudrun Ekstrand, Mårten Snickare, Gunilla Dahlberg, Kurt Johannesson, Erland Sellberg, Per S Ridderstad, Stig Örjan Ohlsson, Torsten Weimarck, Erik Kjellberg, Stina Hansson, Eva Österberg, Per-Johan Ödman og Kennet Johansson:

Bøker i serien