Å lage kulturminner (Innbundet)

hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 370
Forlag: Novus
Språk: Flerspråklig , Bokmål / Svensk
ISBN/EAN: 9788270997336
Omtale Å lage kulturminner
Hva bidrar til å gjøre noe til et kulturminne? Hvor er definisjons.makten plassert? Fører internasjonale konvensjoner til en ensretting av hva som betraktes som kulturminner og kultur.miljøer, og skaper de fornyelse og revitalisering av lokal.samfunn? Kulturminner betraktes her som verdier som skapes i skjærings.punktet mellom politikk, praksis og forhandlinger. I femten artikler drøftes hvordan og hvorfor visse kvaliteter ved fortiden blir fremhevet, mens andre overses. Flere av artiklene retter søke.lys mot samfunnets politiske bruk av fortiden; de retorikker, forestillinger, utvalgsmetoder osv. som brukes aktivt for å oppnå bestemte mål i samtiden. Når forestillingene om hva kulturminner er, blir konfrontert med et pluralistisk, globalt samfunn i rask endring, må forestillingene kontinuerlig omformuleres og reforhandles. Antologien intenderer å skape en bredere diskusjon om dagens kulturarvpolitikk og praksis.

Til toppen