Å være lærer i en mangfoldig skole (Heftet)

kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 312
Forlag: Gyldendal
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205512252
Kategori: Pedagogikk
Omtale Å være lærer i en mangfoldig skole
Elevgrunnlaget i skolen er mer sammensatt enn tidligere. Det utfordrer utdanningsfeltet til å øke bevisstheten om mangfold, aktivt motvirke fordommer og stereotypier, og til å utforske alternative læringsarenaer. I boken rettes oppmerksomheten mot PEL-faget i et flerkulturelt samfunn. Gjennom sytten kapitler søker erfarne forskere og lærerutdannere fra en rekke universiteter og høgskoler i Norge å belyse det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Noen av kapitlene søker å fange inn barnets mangfoldige verden og mangfold i undervisning og skolehverdag. I andre kapitler rettes oppmerksomheten mot mangfold sett i lys av politikk og verdigrunnlag.
Viktige spørsmål som belyses i boken er:
Hva innebærer lærerkompetanse i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn?
Hvilke kunnskaper, holdninger og praksiser er sentrale i møte med en kulturelt - og religiøst mangfoldig elevgruppe?
Hvordan legge til rette for en undervisning som tar hensyn til elevenes mangfoldige erfaringer og forutsetninger?
Hvordan aktualiseres verdier og verdigrunnlaget i en mangfoldig skole?
Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærerutdannere, forskere og andre som er opptatt av mangfold og skole.

Til toppen