Å være leder i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 283
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245034097
Kategori: Pedagogikk
Omtale Å være leder i barnehagen
Denne boken handler om ledelse i barnehagen. Den tar for seg psykologiske og sosiologiske perspektiver og beskriver mellommenneskelige forhold og relasjoner i en ledelsessammenheng. Hovedvekten er lagt på styrer / daglig leder, men forfatterne diskuterer også mer generelle fenomener som er like relevante for pedagogiske ledere.

Dette er tredje utgave av boken. Første del handler om ledelse i barnehagen, og belyser blant annet ulike ledelsesmodeller og betydningen som skjev kjønnsrepresentasjon i personalgruppen i barnehagen kan ha for ledelse. Bokens andre del dreier seg om mellommenneskelige forhold i en personalgruppe. Her beskrives ledelse av team, kommunikasjon og holdninger, motivasjon, trivsel, konflikter, stress og jobbtilfredshet. Tredje del tar for seg noen av de pedagogiske og personalmessige sidene ved å lede assistenter og fagarbeidere, opptre som saksbehandler i en pedagogisk sammenheng og det å ivareta seg selv som leder.

Denne tredje utgaven av boka er oppdatert i forbindelse med nyere forskning og teori, samt lov og rammeverk for barnehagene.

Den viktigste målgruppen for boken er studenter i barnehagelærerutdanningen, men tematikken er også relevant for barnehagepersonell og andre aktører i barnehagefeltet.

Innholdsfortegnelse og bokutdrag Last ned omslag

Bokens forfattere er førstelektor Eva Skogen (red.), professor emeritus Richard Haugen (Universitetet i Tromsø), dosent Magritt Lundestad (Oslomet - storbyuniversitetet) og dosent Mette Vaagan Slåtten (Oslomet - storbyuniversitetet). Forfatterne har bred faglig og praktisk bakgrunn, og de har publisert flere bøker og artikler innenfor feltet organisasjon og ledelse.

Til toppen

Flere bøker av Eva Skogen, Richard Haugen, Magritt Lundestad og Mette Vaagan Slåtten: