Abakus Räkna 2 (Heftet)

Serie: Abakus 

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1999
Antall sider: 96
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789121147948
Omtale Abakus Räkna 2
Kreativt och undersökande från grunden!
Eleverna får lösa problem, prata matematik och arbeta kreativt och undersökande. Serien består av sex grundböcker och tre enhetsböcker. För dig som vill något extra med din undervisning i matematik.

Läs mer
Abakus är en matematikserie för skolåren F-3. Den går bra att använda i både åldersblandade och homogena klasser. Här får eleverna på ett spännande sätt arbeta laborativt med matematik. Abakus består av sex grundböcker för den aritmetiska träningen och tre enhetsböcker. I serien ingår också temahäften som kan användas fristående.
Förskoleklass
Elevbok- matte från början
Här får eleverna lära sig matematik från grunden. De får upptäcka matematiken och arbeta kreativt och undersökande. Eleverna får lösa problem, prata matematik och reflektera över sitt tänkande.
Elevboken är tematiskt uppbyggd och kan lätt integreras med den övriga verksamheten. Exempel på tematiska områden är Jag, Gosedjur, Närmiljön, Havet, Cirkus och Bondgården.
Matematiska moment som tas upp är begrepp, geometriska former, sortering, mönster, ramsräkning, siffrorna 0-9, talen 1-10, hur människorna började räkna.
Lärarboken
Lärarboken ger praktiska anvisningar till uppslagen i Elevboken. Dessutom innehåller Lärarboken förslag på hur arbetet kan fortsätta och på vilket sätt det går att koppla matematiken till övrigt arbete.
Abakus har målbeskrivningar och kartläggningsblad som gör det lättare att följa elevernas utveckling. Det finns också ett avsnitt om hur kartläggningen ska följas upp.
Grundböcker
Räkna 1-6
I grundböckerna får eleverna möjlighet att bygga upp sin taluppfattning utifrån ett historiskt perspektiv. Eleverna får arbeta mycket med positionssystemet. Talen 11-18 och tiotalsövergången tränas grundligt. Alla de fyra räknesätten kommer in på ett tidigt stadium. Olika strategier presenteras. Många öppna uppgifter ger flexibilitet och möjlighet till individualisering. Vid problemlösning ges vägen till svaret en större betydelse.
Lärarböcker
I lärarböckerna ges förslag till metodisk handledning, idéer till undervisningen och målbeskrivningar. Till materialet hör också kopieringsunderlag för sifferskrivning och arbetsblad. Arbetsbladen kan användas som hemuppgifter eller extra träning i skolan. Abakus har målbeskrivningar och kartläggningsblad som gör det lättare att följa elevernas utveckling.
Enhetsböcker
Räkna Vikt och Volym
Räkna Längd
Räkna Tid och temperatur
Lärarbok Enheter
Enhetsböckerna är i första hand tänkta att användas i grupp för tematiskt arbete. Här får eleverna en chans att uppleva, arbeta konkret och förstå! Eleverna ges genom egna upplevelser tillfälle att skaffa sig erfarenheter och referenser kring mått och enheter. Dessa böcker är avsedda att användas återkommande under skolåren 1-3. Vi rekommenderar att ni börjar med Tid och temperatur eller Längd.
Temahäften
Hur räknade man förr?
Geometri och mönster
Räkna med Fest!
Temahäftena ger en fördjupning inom respektive område. Hur räknade man förr? Detta häfte ger en fördjupning inom området matematikens historia/andra kulturer. Möt olika talsystem och lär mer om siffrornas historia. Geometri och mönster handlar om att upptäcka och undersöka former och förstå betydelsen av olika mönster. Vad är en triangel och hur ser en hexagon ut? Var finns symmetri i naturen och i elevens vardag? Räkna med Fest! Här finns matematiska uppgifter i anslutning till de tillfällen under året då det brukar vara extra festligt som till exempel födelsedagar, påsk, halloween, jul, nyår.
Grundläggande Räknefärdigheter 1-3
Räknefärdigheter är tre häften för de elever som behöver träna mer på strategier och räknefärdigheter. Häftena kan användas som komplement till Abakus Räkna 1-6, men de kan också användas som extra träningsmaterial i matematikundervisningen oavsett grundläromedel. Häftena är i A4-format.
Räknefärdigheter 1
- Talen 1-10
- Addition och subtraktion
Räknefärdigheter 2
- Talnamn 11-19
- Tiotalen
- Taluppfattning
- Räknestrategi: talsortsräkning tiotal och ental + -
Räknefärdigheter 3
- Hundratalen
- 11-18 tiotalsövergång
- Räknestrategi: talsortsräkning
hundratal, tiotal och ental + -
räkna uppåt -
multiplikation och division
Lärarhäften Till varje temabok finns ett separat lärarhäfte med förslag på hur man kan arbeta tematiskt och samverka med övriga ämnen.
Temahäftena rekommenderas från skolår 2. De kan även användas fristående.

Om författarna
Doris Lindberg är lärare i matematik på Carlssons skola i Stockholm. Doris tilldelades 2009 års Ingvar Lindqvistpris av Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för matematik har ökat.

Til toppen

Flere bøker av Birgitta Kuijl og Doris Lindberg:

Bøker i serien