Aktiebolagets grundproblem (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 280
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139204718
Omtale Aktiebolagets grundproblem
Här anknyts ekonomiska forskningsrön till aktiebolaget och den svenska aktiebolagsrätten. Boken ger en ingående och bred behandling av temat bolagsstyrning på ett sätt som integrerar modern ekonomisk företagsteori med rättsvetenskap.

Framställningen är upplagd kring fyra karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”) som identifieras med hjälp av den s.k. principal agent-teorin. Dessa problem är: förhållandet mellan aktieägare och bolagets ledning, intressekonflikten mellan majoritet och minoritet, mellan aktieägare och borgenär, samt mellan de befintliga aktieägarna och nytillkommande aktieägare, dvs. principiella problem i samband med kapitalanskaffning.

Til toppen