Aktiebolagets grundproblem (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 314
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139206088
Omtale Aktiebolagets grundproblem
Aktiebolagsrätt uppfattas ofta som ett svårt och tekniskt ämne. Framställningen
är, bland annat av pedagogiska skäl, upplagd kring fyra karakteristiska
intressekonflikter (”grundproblem”). Det första tema som tas
upp är förhållandet mellan aktieägare och bolagets ledning. Därefter berörs
intressekonflikten mellan majoritet och minoritet, följt av aktieägare
och borgenär. Den sista intressekonflikt som behandlas är den mellan de
befintliga aktieägarna och nytillkommande aktieägare. Här berörs en rad
principiella problem i samband med kapitalanskaffning. I ett avslutande
kapitel diskuteras aktiebolaget och ökade krav på socialt ansvarstagande
(CSR).

Til toppen