Aktiekunskap B : Fortsättningskurs : lärarpaket (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 180
Forlag: Aktiespararna Kunskap
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789189212428
Omtale Aktiekunskap B : Fortsättningskurs : lärarpaket
Aktiespararna är ledande i Sverige inom aktierelaterad utbildning och utgivning av facklitteratur. Vi verkar för att höja kunskapsnivån bland småsparare och enskilda aktieägare och bedriver en omfattande och betydelsefull utbildnings- och kursverksamhet i Aktiekunskap. Kurserna kan du antingen läsa i en studiecirkel eller i form av självstudier.

Till våra kurser hör ett utbildningspaket som består av en handbok och en handledning. Handböckerna är utgivna av Aktiespararna Kunskap och är både teoretiskt och praktiskt inriktade. Lärarhandledningen ger dig stöd och vägledning i din roll som studieledare. I lärarhandledningens första del finner du allmän information om Aktiespararna och vår utbildningsmodell Aktiekunskap ABC. I den andra delen behandlas den aktuella kursen, i det här fallet Aktiekunskap B - Fortsättningskurs. Här finns studieplan, kursens kunskapsmål, frågor och uppgifter, läsanvisningar samt stöd till kursens olika moment.

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att analysera och värdera enskilda aktier, aktiemarknaden som helhet samt förhålla sig kritisk till aktierelaterad information. Kursdeltagaren ska lära sig tillämpa en aktiv portföljförvaltning. Kursen ger också en ordentlig inblick i Aktiespararnas analysverkyg Hitta kursvinnare med vars hjälp kursdeltagarens aktieplaceringar ska bli så framgångsrika som möjligt. Målet är att investeringarna långsiktigt ska utvecklas bättre än genomsnittsaktien på börsen. Kursen behandlar hur det går till att hitta lämpliga företag att analysera, vad som gör företagets aktie köpvärd och hur en aktieportfölj sätts samman.

Lärarpaketet består av lärarhandledning, Boken "Hitta kursvinnare - Konsten att bygga en lönsam aktieportfölj med Aktiespararnas Aktieanalys” av Anders Haskel, samt OH-bilder.

Til toppen