Omtale Aktionsforskning - - möjligheter, utmaningar och variationer
Den här boken handlar om aktionsforskning och en socialt engagerad samhällsvetenskap, vilka möjligheter och utmaningar det innebär att göra aktionsforskning i dag och på vilka olika sätt forskningen kan bedrivas. Med den här boken bidrar vi till en vidare diskussion om vad socialt engagerad forskning kan vara och hur det kan förstås som en del av aktionsforskningstraditionen. Boken ger en grundläggande översikt till aktionsforskning, belyser etiska frågeställningar och ger empiriska nedslag som illustrerar metoder och forskningsdesigner såväl utifrån kritiska och emancipatoriska som pragmatiska förhållningssätt inom aktionsforskning.

Boken vänder sig till studenter, praktiker och forskare med ambitionen att bidra till en diskussion om den socialt engagerade forskningens möjligheter, utmaningar och variationer och synliggöra forskningens och akademins potential som redskap för samhällsförändring och utveckling.

Til toppen

Flere bøker av Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Magdalena Elmersjö, Lisa Kings, Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Magdalena Elmersjö, Lisa Kings, Pouran Djampour, Marcus Herz, Lill Hultman, Jonas Ideström, Yvonne Johansson, René León-Rosales, Stig Linde, Dominika Vergara Polanska og Sofia Ågren: