Aldring og bevegelse (Heftet)

fysioterapi for eldre

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 425
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205493957
Kategori: Fysioterapi
Omtale Aldring og bevegelse
Fysioterapeutisk behandling og opptrening av eldre mennesker er et viktig område som vil få økende samfunnsmessig betydning.

Vi lever stadig lenger, og antallet og andelen eldre vil øke de neste tiårene. Bevegelsesvansker i alderdommen er en trussel mot selvstendighet i hverdagen. Mange eldre vil trenge behandling framover, men det er også en stor utfordring å tenke forebyggende tiltak som opprettholder funksjon lengst mulig. Med dette utgangspunktet retter Aldring og bevegelse oppmerksomheten mot forebyggende arbeid, med vekt på tilpasset fysisk aktivitet for personer med ulike funksjonsnivåer. Denne boka skal gi et utgangspunkt for kunnskapsoppdatering og refleksjon over egen praksis. Den skal også være en idébase for fagutvikling og en sjekkliste over relevante aspekter ved fysioterapipraksis med den eldre personen i sentrum.
Dette er den andre utgaven av boka Aldring og bevegelse. Alle kapitlene er oppdatert og til dels omskrevet. Noen nye kapitler har også kommet til. Bokaer bygd opp slik at hvert kapittel kan leses uavhengig av de andre. Formidling av forskningsbasert kunnskap er sentralt gjennom hele boka. Den har først en generell del som omhandler generelle aspekter ved aldring i tillegg til aldring relatert til bevegelse og fysisk aktivitet. Delen følges opp av enkeltkapitler om spesifikke tilstander og lidelser hos eldre, der fysioterapeuten har viktige bidrag å komme med. I denne delen presenteres kasuistikker som belyser problemstillinger fysioterapeuter står overfor i arbeidet med de eldre. Boka avsluttes med et kapittel om rammevilkår for fysioterapiutøvelse. Kapitlene er forsøkt bygd opp slik at de belyser ulike aspekter ved fysioterapeutisk undersøkelse, tiltak og evaluering.

Til toppen

Flere bøker av Jorunn L. Helbostad, Randi Granbo og Håvard Østerås: