Allmän köprätt (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 308
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139206095
Omtale Allmän köprätt
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem
som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen
(CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om
fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet,
andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten
och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna
i de större standardavtalen inom det köprättsliga området.
Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande
vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt
med det köprättsliga området.

Til toppen