Alt jeg kan! (Heftet)

Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202537722
Kategori: Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Natur, helse og bevegelse
Nivå: Akademisk
Omtale Alt jeg kan!

Hvordan henger hjerne og kropp sammen?
Denne boka er skrevet for å koble sammen nyere hjerneforskning med det praktiske arbeidet som utføres i barnehagene. Fysisk aktivitet og lek, riktig kosthold, nok søvn, rutinesituasjoner og overganger er alle områder som må kobles opp til kunnskap om hjernen. Men som også boktittelen understreker, det er kroppen som lærer hjernen å tenke. Mens man i skolen snakker om lesing, regning og skriving som grunnleggende ferdigheter, berører denne boka de «egentlige» grunnleggende ferdighetene – reflekser, sanser, motorikk, hørsel og syn.

Forfatterne presenterer nyeste forskning på en spennende og jordnær måte, og gir eksempler på hvilke konsekvenser dagens forskning bør få for praksisfeltet. De beskriver hvordan vi må koble hjernen sammen med kroppen og omgivelsene våre, ikke se kropp, omgivelser og hjerne isolert – men som et hele.

Boka har sin egen Facebook-side, og det finnes også en film som levendegjør mange av problemstillingene som forfatterne tar opp. Filmen ligger tilgjengelig på Ringer i vann sine hjemmesider www.ringerivann.no.

Alt jeg kan! er en bok for ansatte i barnehagen, foreldre, politikere og beslutningstakere.

Til toppen