Forfatter: , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 108
Forlag: Karolinska Institutet University Press
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789185565436
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Alzheimer
Detta är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimer, synnerligen för de som vistas närma den sjuke, såsom vårdpersonal eller anhöriga.
Nästan varannan person i åldern 85 till 95 drabbas av den demenssjukdom som kallas Alzheimers sjukdom. Men den är ovanlig bland dem som är yngre än 65 år. I alla tider har människor i hög ålder blivit dementa, gradvis förlorat sina klara sinnen. I vår tid lever fler människor länge och fler drabbas därmed av dessa förändringar.
Den här bokens författare är forskare som ägnar sig åt att försöka förstå denna sjukdom vad händer i hjärnan hos den som är sjuk, vilka riskfaktorer som leder till att Alzheimer bryter ut, vad som gör att vi ärver sjukdomen. Och är det möjligt att förebygga den?
Också forskningen kring hur vi bäst tar hand om dem som fått Alzheimer är viktig, den visar i hur hög grad detta är en sjukdom som även drabbar de anhöriga.
Denna bok är reviderad med de senaste forskningsrönen samt ett helt nytt kapitel om huruvida man kan förebygga Alzheimers.

Författarpresentation
Sirkka-Liisa Ekman är professor i omvårdnad vid KI.
Laura Fratiglioni är professor vid Aging Research Center på KI.
Caroline Graff är universitetslektor i genetisk demensforskning, specialistläkare och docent vid KI-Alzheimercentrum på geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Wallis Jansson är pensionerad sjuksköterska och universitetslektor vid KI. Hon har disputerat på en avhandling om familjebaserad demensvård sedd ur makars och vuxna barns perspektiv.
Maria Eriksdotter Jönhagen är professor på KI samt överläkare på geriatriska kliniken på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.
Miia Kivipelto är docent och geriatriker vid Aging Reserach Center på KI.
Petra Robinson är sjuksköterska på KI.
Lars Tjernberg är docent och forskare vid KASPAC på KI.
Lars-Olof Wahlund är professor i geriatrik vid KI.

Til toppen

Flere bøker av Sirkka-Liisa Ekman, Laura Fratiglioni, Caoline Graff, Wallis Jansson, Maria Eriksdotter Jönhagen, Miia Kivipleto, Petra Robinson, Lars Tjernberg og Lars-Olof Wahlund:

Bøker i serien