Omtale Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats
Andra hjälpen är en uppsatshandledningsbok. Det är alltså ingen lärobok och inte heller en metodbok. Författarna handleder dig igenom den uppsats du just nu skriver på högskola eller universitet.

Första hjälpen får du på hemmaplan. Den ges av kursplaner, eventuella mallar och gamla uppsatser som fått bra betyg, vid seminarier och inte minst av din handledare. I denna bok får du andra hjälpen. Författarnas erfarenhet är att även sådan behövs.

Andra hjälpen går igenom uppsatsens alla moment och delar. Från problematisering och fråga via tidigare forskning, val av metod för materialinsamling till analys och avslutning. Knepiga områden som etik, kunskapssyn och formalia tas upp. Och författarna ger råd till dig som har drabbats av skrivkramp. Boken lämpar sig för både mer kvalitativa och mer kvantitativa uppsatser i alla samhällsvetenskapliga ämnen. Om du tar vara på både första och andra hjälpen är chansen så mycket större att du lyckas med ditt uppsatsskrivande.

Til toppen

Flere bøker av Carina Abrahamson, Björn Rombach, Angelica Börjesson, Julia Carlsson, Vanja Carlsson, Pierre Donatella, Emma Ek Österberg, Jenny de Fine Licht, Louise Holm, Jörgen Johansson, David Karlsson, Lars Karlsson, Gary Kokk, Lena Lindgren, Stig Montin, Ylva Norén Bretzer, Osvaldo Salas, Martin Selander, Louise Skoog, Iwona Sobis, Rolf Solli, Oskar Svärd og Annika Theodorsson: