Anställningsskyddspraxis (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 532
Forlag: Elanders
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789172235854
Omtale Anställningsskyddspraxis
Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a. Arbetsdomstolen själv uppfattar och uttrycker vad som gäller.

Anställningsskyddspraxis omfattar sammanlagt 1 867 avgöranden från Arbetsdomstolen och 241 avgöranden eller yttranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, Högsta förvaltningsdomstolen, och hovrätterna samt JO och JK. En utförlig innehållsförteckning och ett fullständigt rättsfallsregister gör att man lätt kan hitta bland materialet. I denna sjunde upplaga har strukturen setts över och förutom nytillkomna avgöranden har ytterligare avgöranden lagts till.

Boken vänder sig till jurister, förhandlare och ombudsmän som snabbt vill få en överblick av rättsläget så som Arbetsdomstolen beskrivit det och av alla rättsfall som finns om en viss fråga. Den är också till nytta för personalchefer och andra som i arbetslivet behöver kunskap om arbetsrätten eller argument vid förhandlingar.

Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och har medverkat i flera statliga utredningar om bl.a. arbetsrätt. Dessutom verkar han som bl.a. juristkonsult, skiljeman och föreläsare. För mer information se www.sorenoman.se.

Til toppen