Ansvar for likeverd (Heftet)

etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 168
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205398849
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Ansvar for likeverd
Ny revidert utgave som belyser aktuelle og sterke verdispørsmål.

Den norske velferdsstaten står overfor store etiske utfordringer. Store deler av befolkningen er yrkespassive. Derfor blir vår helse- og sosialpolitikk og vår utdannings- og arbeidsmarkedspolitikk nå rettet inn mot å gjøre flere aktive. Arbeidslinja, inkluderende arbeidsliv, motivasjonsarbeid, integrasjon og kvalifiseringsprogrammet i NAV får økt oppmerksomhet. (Gjen)opptrening av grupper som ikke kan komme i arbeid, med sikte på at de kan mestre hverdagslivet bedre, står også på dagsordenen.De ulike rehabiliteringsoppleggene berører verdier som rett til samfunnsdeltakelse, brukermedvirkning, personvern og ikke minst respekt for menneskeverd og menneskelig mangfold. Ansvar for likeverd handler om disse verdiene. Forfatteren diskuterer den betydningen slike verdier har og bør ha for yrkesutøvere som i økende grad skal arbeide tverrfaglig med habilitering og rehabilitering.Første utgave kom i 2006. Denne utgaven er revidert på flere områder. NAV-reformen og samhandlingsreformen blir omtalt, og de juridiske og faglige referansene er ajourført.
.
.

Til toppen