Arbeidsliv, historie, samfunn (Heftet)

norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 350
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276745672
Kategori: Økonomi og ledelse og Sosiologi
Omtale Arbeidsliv, historie, samfunn
Arbeidsliv, historie, samfunn gir en samlet framstilling av det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner - det vil si de mange forbindelsene som finnes mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, mellom organisasjonene i arbeidslivet, og mellom disse og den norske staten.
Boka gir innsikt i hva slags system av relasjoner dette er: Hvordan har systemet vokst fram? Hva slags særpreg har det sammenlignet med andre land? Hva er de stabile trekkene, og hvilke historiske (opp)brudd har ledet fram mot dagens situasjon?
Gjennom historiske, sosiologiske og arbeidsrettslige perspektiver gir samtidig boka - oversikt over utviklingen av forholdet mellom styringsrett, medbestemmelse og statlig myndighetsutøvelse i både privat og offentlig sektor - kunnskap om toneangivende politiske reguleringsregimer, viktige ledelses- og organisasjonsprinsipper, dynamikken i ulike forhandlingssystemer, og betydningen av endringer i lov- og avtaleverket, og i yrkes- og organisasjonsstrukturen - innblikk i møter mellom internasjonale og globale utviklingstendenser og nasjonale tradisjoner og institusjoner.
Boka vil være nyttig for studenter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og politiske beslutningstakere.
Forfatterne er knyttet til AHS - Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, som samler forskere fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagmiljøer ved Universitetet i Bergen. Jan Heiret er forsker ved Rokkansenteret, Olav Korsnes er professor i sosiologi, Knut Venneslan er professor i filosofi, og Øyvind Bjørnson var professor i historie.

Til toppen

Flere bøker av Jan Heiret, Olav Korsnes, Knut Venneslan og Øyvind Bjørnson: