Arbeidslivets spilleregler (Innbundet)

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 752
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215027494
Kategori: Organisasjon og ledelse
Omtale Arbeidslivets spilleregler
Boken gir en bred oversikt over aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger, rettigheter og plikter, sentrale lover, det individuelle arbeidsforhold og den kollektive arbeidsretten.Boken kommer nå i en fjerde revidert utgave som følge av at rettsfeltet er i stadig utvikling.

Arbeidslivets spilleregler er en grundig fremstilling av arbeidsrettslige problemstillinger, både individuell og kollektiv arbeidsrett, skrevet i en oversiktlig og tilgjengelig form. Innledningsvis gis det en kort oversikt over utviklingslinjer, arbeidsrettens særpreg og sentrale rettsgrunnlag og lover. Deretter tar forfatterne for seg det individuelle arbeidsforhold og ser særlig på spørsmål knyttet til utlysning, ansettelse, midlertidig ansettelse, prøvetid, arbeidstid, lønn, sykdom, permisjoner, ferie, likebehandling, arbeidsmiljø, trakassering, personvern og yrkesskade. Avslutning og opphør av arbeidsforholdet er viet stor plass. Spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed, sluttavtaler, suspensjon, nedbemanning, omorganisering, permittering, outsourcing og virksomhetsoverdragelse illustreres av et rikt utvalg dommer.

Boken gir også en oversikt over de tillitsvalgtes rolle, de ansattes rett til medbestemmelse og representasjon, samt den kollektive arbeidsretten.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen

Andre utgaver

Arbeidslivets spilleregler
Bokmål Innbundet 2020