Arbeidsmiljøloven (Heftet)

ajourført med endringer, senest ved lov 16. juni 2017 nr. 51, fra 1. januar 2018

Serie: Arbeidslivets lover 

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 68
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
Serie:
ISBN/EAN: 9788205514324
Kategori: Jus
Omtale Arbeidsmiljøloven
Lov av 16. juni 2017 nr. 51 fra 1. januar 2018.

Loven retter seg mot enhver virksomhet som sysselsetter arbeidstakere, med unntak av sjøfart, fangst og fiske, petroleumsvirksomhet og luftfart. I tillegg gjelder deler av loven for landbruket og enmannsbedrifter innen bygg og anlegg.Loven stiller krav til arbeidsmiljøet, fysisk og organisatorisk, til melding og registrering av skader og sykdommer, og krav til verneombud, arbeidsmiljøutvalg og verne- og helsepersonell.Videre gis bestemmelser om rett til permisjon fra arbeidet, om arbeidstid og overtid, og bestemmelser knyttet til ansettelser, oppsigelser og avskjed.Det gis særlige regler for arbeid av barn og ungdom.Arbeidsgiver har ansvar for at loven etterleves, men det stilles også krav til arbeidstakerne og til importører og produsenter av tekniske innretninger og helsefarlige stoffer.
å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.
å sikre trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker.
å gi grunnlag for at virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet.

Til toppen

Andre utgaver

Arbeidsmiljøloven
Bokmål Heftet 2019
Arbeidsmiljøloven
Bokmål Heftet 2019
Bøker i serien