Arbetsmiljö 2016 (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 160
Forlag: Lars Åhnberg
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789188121028
Omtale Arbetsmiljö 2016
Arbetsmiljö 2016 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2016 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter.

Bland nyheterna i årets utgåva märks den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som gäller fr o m den 31 mars 2016. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren ansvar för ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling.

Arbetsmiljö 2016 innehåller också ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (NY 2016!)
• Användning av arbetsutrustning
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Hygieniska gränsvärden (NY 2016)
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet (ÄNDRAD 2015!)
• Användning av personlig skyddsutrustning

Med Arbetsmiljö 2016 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.

23:a utgåvan. Häftad. Februari 2016.

Til toppen