Arbetsrätt 2020 - Aktuella lagtexter 1 januari 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 140
Forlag: Lars Åhnberg
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789188121271
Omtale Arbetsrätt 2020 - Aktuella lagtexter 1 januari 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Arbetsrätt 2020 - 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2020 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m 1 januari 2020:
• Följdändring i lag om offentlig anställning (LOA) beroende på att beteckningen för kommun på regional nivå har ändras från landsting till region.

Fr o m 1 januari 2020:
• Den s k LAS-åldern, åldern för rätten att kvarstå i anställningen, höjs till 68 år, som en följd av ändringar i pensionssystemet. När åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs till 68 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten att avsluta anställningen genom ett skriftligt besked när en viss ålder uppnås tas bort, liksom den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare.


Med Arbetsrätt 2020 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

Til toppen