Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 januari 2021 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 143
Forlag: Lars Åhnberg
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789188121349
Omtale Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 januari 2021 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Fr o m den 30 juli 2020:
• Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införandet av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler villkorstyper än tidigare kan krävas med stöd av stridsåtgärder och likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen ska även tillämpas vid utstationering. Dessutom förstärks skyddet ytterligare för långvarigt utstationerade.
• Följdändring i MBL beroende på ändringar i utstationeringslagen. Stridsåtgärder som vidtas mot den nya 19 § i utstationeringslagen är olovliga. Dessutom flyttas den tidigare utstationeringslagen 5 a § till 15 § och 16 §.
• Följdändring i LAS beroende på att 8 § i utstationeringslagen byter nummer till 23 §.
• Ändringar i uthyrningslagen som innebär att det vid utstationering av inhyrda arbetstagare införs en skyldighet för kundföretag att informera bemanningsföretag om vilka arbets- och anställningsvillkor som skulle gällt om arbetstagaren hade varit anställd direkt av kundföretaget. Det införs även en skyldighet att informera bemanningsföretaget i förväg innan inhyrd arbetskraft sänds till ett annat land inom EES eller Schweiz.
• Följdändring i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) beroende på att Sveriges Kommuner och Landsting bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner.

Fr o m den 1 februari 2021:
• Följdändring i lagen om offentlig anställning (LOA) beroende på att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet byter namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Til toppen