Arena, kunst og sted (Heftet)

norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 116
Forlag: Kulturrådet
Språk: Nynorsk / Bokmål
ISBN/EAN: 9788270811755
Kategori: Kunst og kultur
Omtale Arena, kunst og sted
Bygging av nye kunst- og kulturarenaer i Norge har over lengre tid vært et kulturpolitisk satsingsområde. Store ressurser er brakt inn i arbeidet med å utvikle ny infrastruktur for kunst og kultur. Parallelt med denne utviklingen har det skjedd store endringer i måten kunst produseres og formidles på. Nye kunstpraksiser beveger seg ut av scener og gallerirom og utfordrer etablerte forestillinger om hva som kjennetegner en formidlingsarena. I denne forskningsrapporten undersøkes forholdet mellom etablering og drift av ulike typer produksjons- og formidlingsarenaer og de behovene og ambisjonene som eksisterer i kunstfeltene selv. Gjennom en dybdestudie av de fire arenaene Bergen Kunsthall, Kulturhuset USF Verftet, Sandnes kulturhus og Odda bibliotek undersøker forfatterne hvordan forholdet arena kunst sted former det handlingsrommet som kunsten virker innenfor. Forfatterne har også gjennomført en breddeundersøkelse av 119 kulturarenaer i Norge. I denne rapporten diskuteres sentrale funn fra denne undersøkelsen i lys av innsiktene fra de fire dybdestudiene. Hele breddeundersøkelsen er presentert i Arena, kunst og sted. Resultater fra undersøkelsen «Kunst Kultur Arena» som utgis samtidig med denne rapporten. Hovedrapporten er utarbeidet av forskere ved Uni Research Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen.

Til toppen