Att ansöka om skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning eller registrera en garanterad traditionell specialitet (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 109
Forlag: Asili AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176095515
Omtale Att ansöka om skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning eller registrera en garanterad traditionell specialitet
Att använda geografiska namn på olika typer av produkter för att framhålla kvalitativa särdrag är en gammmalt och utbrett sätt att förmedla information till köparen. Namnet ger en indikation produktens kvalitet samtidigt som det garanterar ursprung. Sedan 1992 finns det möjlighet för producenter av sådana livsmedel och jordbruksprodukter som har en tydlig geografisk identitet att skydda produktnamnet som ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning (SGB). Den aktuella lagstiftningen innehåller även bestämmelser för den typ av produkter som inom EU kallas för garanterade traditionella specialiteter (GTS).

Skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet är kollektiva varumärken i första hand avsedda att användas av en grupp producenter av den aktuella produkten. För SUB och SGB gäller att producenterna måste finnas inom ett avgränsat geografiskt område.

Syftet med lagstiftningen är att förbättra lönsamheten för producenter av den här typen av produkter genom att öka deras värde. Det ska bland annat ske genom att informera konsumenterna om produkternas kvalitativa mervärdesskapande egenskaper och hur dessa hänger samman med förhållandena på produktionsplatsen.

Idag har olika producentgrupperingar inom EU registrerat fler än 1200 produktnamn som SUB, SGB eller GTS.

I boken presenteras bakgrunden till EU:s kvalitetsordning för livsmedel och jordbruksprodukter samt innehållet i lagstiftningen. Boken klarlägger också förhållandet mellan skyddade beteckningar och det som kallas terroir.

Bokens huvudsakliga syfte är att informera om de krav som ställs för att ett livsmedel eller en jordbruksprodukt skall kunna registreras som skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning. Boken redogör för ansökningsförfarandet och ger tips om vilka uppgifter som behövs inför en ansökan. Boken beskriver hur man arbetar med och beskriver produkt- och processkvalitet samt hur man beskriver sambandet mellan produktens egenskaper och produktionsplatsen. Boken innehåller exempel från produkter som registrerats som skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet.

Til toppen