Att lyckas i skolan (Varer uspesifisert)

Legg i ønskeliste

Innbinding: Varer uspesifisert
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 95
Forlag: Lära Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789185513864
Omtale Att lyckas i skolan
Det är inte ovanligt att vi pratar OM istället för MED eleverna. De sitter ofta inne med svaren på varför det inte fungerar i skolan. Ett tydligt uppdrag för skolan är att se och förstå varje barns och elevs förutsättningar och behov. Utifrån barnrättsperspektivet enligt FN:s barnkonvention är det av största vikt att elevens röst blir hörd i alla sammanhang. De måste få berätta om sina styrkor och om hur de upplever skolsituationen.
Materialet ?Att lyckas i skolan? ger dig teorier som ligger till grund för allt lärande. Genom att använda formulären i samtal ges möjlighet till att skapa en gemensam bild över elevens skolsituation.
Syftet med kartläggningen är att lyfta fokus från elev i svårigheter till att det är skolans ansvar att hitta framgångsrika arbetssätt tillsammans med eleven.

Detta material har inspirerats av professor Melvin Levines modell för lärande.
Den bygger på åtta neuroutvecklingssystem och erbjuder utifrån dessa ett pedagogiskt verktyg i form av frågeformulär.
Med hjälp av detta verktyg kan man på ett odramatiskt sätt kartlägga elevens starka respektive svaga förmågor.
Den vetskapen ger en möjlighet att möta elever med passande inlärningsstrategier.

Författarna Helena Bjöersdorff Rydqvist och AnnBrith Elisasson Labraaten är rådgivare i specialpedagogik med mångårig erfarenhet av elever i svårigheter.
Vill du veta mera kontakta: ahpedagogik@telia.com
Komplement till pärmen finns att hämta på www.bokverkstan.se under Hämta fil

Til toppen