Att slippa tänka själv : filosofiska samtal som undersökande gemenskaper i skolan (Heftet)

Forfatter:

, , , , , , , , , , , og

Forfatter: , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 86
Forlag: Gidlunds förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789178448999
Omtale Att slippa tänka själv : filosofiska samtal som undersökande gemenskaper i skolan
Det sägs att det är bra att tänka själv. Men vad betyder
det att tänka själv? Är det möjligt? Är det önskvärt?
Genom samtal med andra kan man få man tillgång till
olika perspektiv, hjälp att se nya lösningar och att kritiskt granska förgivettagna föreställningar. Borde vi kanske därför kräva att slippa tänka själva?

Denna bok handlar om hur lärare tillsammans med elever
kan utveckla ett gemensamt tänkande i skolan. Elevers
tankar formuleras här som filosofiska frågor med öppna svar vilka behandlas i en så kallad undersökande gemenskap. I boken varvas praktiska exempel med beskrivningar av hur samtal kan planeras och genomföras. I ett inledande kapitel presenteras ett perspektiv på skolans värdegrund som utgår från en problematisering av lärares och skolans dubbla uppdrag, att förmedla grundläggande och specifika värden och samtidigt ge eleverna möjlighet att utveckla egna ställningstaganden
och hållningar. Boken innehåller även instuderingsfrågor
att arbeta vidare med i lärarlaget eller i studentgruppen.
Boken riktar sig till lärare, lärarstudenter och pedagoger som arbetar med värdegrundsfrågor i skolan. Texterna kan inspirera coacher och handledare som genom olika organisationer deltar i ett förändringsarbete i
skolan.

Til toppen

Flere bøker av Isak Benyamine, Liza Haglund, Anders J Persson, Isa Schöier, Hilda Denward, Jonathan Clinton, Linda Duell, Hanna Dolk, Johan G:son Berg, Sara Unnevall, Martin Boberg, Amelie Tham og Roger Wiberg: