Att ta avstamp i gestaltande : pedagogiskt drama som resurs för skrivande (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 125
Forlag: Stockholm University
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789163382383
Omtale Att ta avstamp i gestaltande : pedagogiskt drama som resurs för skrivande
Läroplanen understryker att skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Samtidigt pekar utvärderingar och forskningsrapporter på att såväl lärare som elever saknar verktyg att tala om, bearbeta och utveckla text. I denna uppsats beskrivs hur pedagogiskt drama kan fungera som en mening skapande resurs i lärprocesser inför skrivande. I studien kartläggs vilka resurser eleverna använder för meningskapande i pedagogiskt drama respektive i skrivande. Dessutom spåras avtryck från gestaltningarna i de skrivna texterna. Genom analyserna belyses de aspekter av lärande som pedagogiskt drama erbjuder i samband med skrivande.
Studien lyfter fram att eleverna genom pedagogiskt drama använder och får tillgång till en mängd semiotiska resurser som de i mångt och mycket redan approprierat. Detta, samt det kollektiva och gemen- samma skapandet av gestaltande text, innebär att pedagogiskt drama är ett inkluderande arbetssätt. Såväl de narrativa som de argumente- rande texterna som eleverna skrivit bär spår av det gestaltande arbetet. Resultatet pekar i likhet med andra studier på att pedago- giskt drama kan fungera som en pedagogisk resurs för skrivande av både argumenterande och narrativ text.

Til toppen