Att undervisa - - en mångfasetterad utmaning (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 229
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144041742
Omtale Att undervisa - - en mångfasetterad utmaning

Författarens ambition med denna bok är att utifrån praktisk erfarenhet och pedagogisk forskningsteori presentera ett gemensamt yrkesspråk och en begreppsstruktur som underlättar de planerings- och utvärderingsdiskussioner som den mål- och resultatstyrda skolan förutsätter.

Lärarnas undervisningsplanering bör följa nedanstående delmoment, som också utgör bokens kapitelrubriker:

Att tolka uppdragetAtt se människanAtt medvetandegöra skolans värdegrundAtt tydliggöra kunskapens olika formerAtt välja arbetssätt och arbetsformAtt utvärdera resultatet

Varje kapitel avrundas med en sammanfattning och diskussionsfrågor. Under den återkommande rubriken ”Konsekvenser för lärarrollen” presenteras reflektioner kring hur teorierna kan tillämpas i vardagliga undervisningssituationer.

I det avslutande kapitlet ”Att se helheten” presenterar författaren huvuddragen i såväl den svenska läroplansmodellen som i ett antal alternativa undervisningsmodeller, nämligen montessoripedagogik, waldorfpedagogik, freinetpedagogik och aktivitetspedagogik – de fyra senare tänkta som inspirationskällor för vidareutveckling av den egna lärarrollen och skolan, med andra ord en utmaning.

Boken riktar sig till studerande i pedagogik och inom lärarutbildningen. Den vänder sig till lärarlag ute på skolorna som har behov av att bredda och fördjupa sin undervisningsförmåga. Diskussions- och tillämpningsavsnitten gör boken lämplig som såväl kurslitteratur som studiematerial för gruppens egenutveckling – med eller utan närvaro av en handledare.

Til toppen