Att undervisa vuxna : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 208
Forlag: Gothia Fortbildning AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789177411840
Omtale Att undervisa vuxna : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Framgångsrik ämnesundervisning för vuxna bygger på att synliggöra och arbeta med språket i undervisningen. Det är oftast mötet vardagsspråket – ämnesspråket – det allmänakademiska skolspråket som försvårar kunskapstillägnandet, inte kunskapsinnehållet i sig. Du behöver därför ha ett språkligt perspektiv i din planering, undervisning och bedömning.
 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar i korthet om att på olika sätt stötta lärandet genom att lära ut strategier, metoder och modeller för lärande. Detta gör du när du erbjuder en varierad undervisning och modellerar hur det går till att
• läsa och förstå en text
• läsa, förstå och lösa en uppgift
• skriva en viss texttyp
• använda ämnesspråket och skolspråket.
Boken vänder sig till enskilda lärare och hela lärargrupper. I boken finns ett förslag på upplägg hur arbetslaget stegvis kan arbeta tillsammans med denna bok för att få ännu fler att lyckas med sina studier.
Annsofie Engborg, fil. kand, är lärarfortbildare och har bakgrund som lärare inom vuxenutbildning (sv, sva och re). Hon arbetar även som projekt- och produktionsledare, redaktör och skribent. Annsofie Engborg är författare till bland annat Digital kompetens för sfi-lärare (Gothia Fortbildning).

Til toppen