Att utvecklas med symboler : en vägvisare till symbolvärldens teori och praktik (Heftet)

Forfatter:

, Petra Jisander (Illustratør), Kerstin Hamberg (Illustratør)

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 212
Illustratør: Jisander, Petra og Hamberg, Kerstin
Forlag: Symbolon
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789163146336
Omtale Att utvecklas med symboler : en vägvisare till symbolvärldens teori och praktik
Att utvecklas med symboler En vägvisare till symbolvärldens teori och praktik Detta är en praktisk handbok i symolpedagogik och symbolterapi . Symbolvärlden, som den kommer till uttryck i sagor, myter och ritual er, kan hjälpa både barn och vuxna att läka gamla sår och hitta nya ut vecklingsvägar, finna vårt sanna jag, bli hela och känna mening med li vet.Boken ger först den teoretiska bakgrunden till symbolvärlden. Seda n handfasta anvisningar för i stort sett alla kreativa uttrycksformer: berättelser, drömmar fantasier, inre föreställningar, bilder, dans, m usik , drama. Författaren presenterar deras fördelar och begränsningar , erbjuder övningar, musikval, material och exempel.Det finns ett områ de mellan vår inre värld och den yttre verkligheten: Mytos, där sagorn a och myterna för hemma. Denna värld är viktig för vår utveckling.Barn rör sig naturligt på detta mellanområde, de tar sig spontant fram med hjälp av lekar, fantasier och sagor. Vuxna gör det ibland i krissitua tioner när de börjar skriva dikter eller måla sina känslor. För vi bär alla på självläkande och självutvecklande krafter.Syftet med den här boken är att förmedla förståelse för vår inre symbolvärld, dess uppbyg gnad och grammatik och hur man ska förhålla sig till den för att växa och mogna som människa.Boken vänder sig till alla människor som med hj älp av kreativa uttrycksformer vill finna nya möjligheter och vägar at t utvecklas och växa som människa.

Til toppen