Avtal (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 276
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144097206
Omtale Avtal
Avtalsrätten har under senare år blivit alltmer omfattande och komplicerad inte minst till följd av en starkt ökande internationalisering. Denna bok ger kunskap om den allmänna avtalsrätten och speglar utvecklingen på rättsområdet, samtidigt som den ger läsaren en inblick i utländsk avtalsrätt, särskilt engelsk, fransk och tysk rätt. I bokens inledande avsnitt behandlas rättskällorna på avtalsrättens område. Där diskuteras också vissa grundläggande avtalsrättsliga principer. I de följande avsnitten beskrivs hur bindande avtal uppkommer. Vidare behandlas olika former av representation med tonvikt på fullmaktsfrågor. Därefter uppmärksammas frågor som rör tolkning av avtal samt under vilka förutsättningar avtal kan jämkas eller göras ogiltiga. Avslutningsvis behandlas förverkande- och konkurrensklausuler samt även vilken innebörd begreppen god och ond tro har i avtalsrättsliga sammanhang.

Avtal vänder sig till studenter på juristprogrammet och på handelsrättsliga kurser samt till praktiskt verksamma jurister.

Til toppen