Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället (Heftet)

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 127
Forlag: Ale Tryckteam AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789186523503
Kategori: Data og Medie- og kommunikasjon
Omtale Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället
Inte sedan televisionens introduktion för femtio år sedan har det skett sådana genomgripande förändringar av de ungas mediekultur som under de senaste tio åren. Det är förändringar som kan ha effekter både på kort och lång sikt. Och för att kunna fatta beslut som har långsiktig bärkraft – inte minst utifrån ett demokratiperspektiv – krävs kunskap av relevans.
De frågor som ställs rör många olika ämnesområden och det finns mycken kunskap att inhämta. Men vad som saknas är en samlad bild som beskriver och analyserar förändringarna under de senaste tio åren fram till idag och som samtidigt placerar in de ungas medievanor i ett längre samhälleligt perspektiv. Bristen på helhetsperspektiv gör att resultaten många gånger riskerar att missförstås och enkla sanningar skapas. Det är därför hög tid att samla, bredda och fördjupa kunskapen genom vidare bearbetningar av redan befintliga undersökningar. Nordicoms Mediebarometer och Internet och svenskarna från World Internet Institute är exempel på sådana undersökningar.
Nordicom fick i diskussioner med företrädare för flera branschorganisationer, medieföretag och myndigheter under våren 2011 starkt stöd för en sådan studie. Genom bidrag från dessa olika intressenter kunde studien påbörjas hösten 2011. Olle Findahl med ett långt förflutet som forskare inom medieområdet genomförde studien vars resultat redovisades i skriften Barn och ungas medieanvändning i Internet-världen våren 2012.
Nu har Olle Findahl reviderat och uppdaterat denna redovisning. Till denna har lagts tre uppsatser som behandlar aktuella frågeställningar rörande ungas medieanvändning i dagens mediekultur. De tre forskarna som tar sin utgångspunkt inom olika kunskapsområden är Ulrika Sjöberg, Malmö Högskola, Göran Bolin, Södertörns Högskola och Martin Danielsson, Högskolan i Halmstad. Tanken att göra en skrift som denna uppkom i anslutning till ett seminarium vid MEG-dagarna i Göteborg mars 2012.

Til toppen