Barn og unges kompetanseutvikling (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 240
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215013466
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Barn og unges kompetanseutvikling
Barn og unges kompetanser er foranderlige og formbare. De endrer seg med samfunnets utvikling og med nye forventninger og krav til den kommende generasjon, men de formes også av barna og de unge selv og av den kulturen de vokser opp i. Bokens tema er forholdet mellom kompetanseutvikling, kompleksitet og kultur.
Hva er kompetanse? Hvilke nye kompetansekrav stilles barn og unge overfor i familien, i jevnaldermiljøet og i ulike samfunnsinstitusjoner? Hvordan utvikles kompetansene i møtet med ny teknologi og elektroniske medier? Hvordan spiller verdier, etikk, autentisitet og egenverdi inn i denne utviklingen? Har vi i individualismens tid mistet fellesskapskompetanse av syne? Hvilke sammenhenger ser vi mellom psykisk helse, kropp og kompetanse? Hvilke krav til handlingskompetanser stilles profesjonene overfor?

Antologien har et flerfaglig tilsnitt. Bidragsyterne har sin bakgrunn i fag som filosofi, idéhistorie, pedagogikk, sosiologi, medievitenskap, sosialt arbeid, psykologi og psykiatri. Boken retter seg mot studenter, profesjonsutøvere og forskere innenfor barne- og ungdomsfeltet.

Bokens redaktører:
Pär Nygren er professor i psykologi og sosialt arbeid ved Høgskolen i Lillehammer og leder høgskolens utvikling av doktorgradsprogrammet Barn og unges kompetanseutvikling.
Harald Thuen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer. Han er også professor II ved Det psykologiske fakultetet, Universitetet i Bergen.

Til toppen

Flere bøker av Pär Nygren og Harald Thuen: