Barn på venting (Heftet)

Institusjonsarbeid med barn under offentlig omsorg

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 132
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276346466
Kategori: Sosialt arbeid
Fag: Sosial- og omsorgsfag
Omtale Barn på venting
Verpe og Engja har skrevet en lærebok i miljøarbeid, med spesielt fokus på de yngre barna som barnevernet overtar omsorgen for og som må flytte i institusjon, enten med eller mot foreldrenes samtykke. Intensjonen i Lov om barneverntjenester av 1992 er at barn skal vokse opp sammen med sine foreldre. Hjelpetiltak i hjemmet brukes derfor i utstrakt grad i barnevernet. Til tross for det må en del barn flytte fra sine foreldre og bo i institusjon for kortere eller lengre tid. Forfatterne er opptatt av hvilke utfordringer det fører med seg, både for barna og personalet. I tillegg belyser Barn på venting institusjonens ideologi, organisatoriske rammer, personalets kompetanse, styrken i tverrfaglig samarbeid og gode samarbeidsrutiner.

Forfatterne er spesielt opptatt av at det styrker kvaliteten på institusjonsoppholdet for barn dersom flere yrkesgrupper arbeider godt sammen. Målgrupper for boka er derfor barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- og førskolelærerstudenter. Boka kan også være nyttig for ansatte i barnevernsinstitusjoner, for saksbehandlere i barneverntjenesten og for fosterforeldre.

Til toppen