Barnehagedidaktikk (Heftet)

en dynamisk og flerfaglig tilnærming

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 269
Forlag: Akademika
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788232101818
Kategori: Pedagogikk
Omtale Barnehagedidaktikk
I det barnehagefaglige landskapet står barnehagelæreren overfor en rekke faglige og praktiske utfordringer. Situasjonen krever at man har en dynamisk og mangfoldig tilnærming til didaktisk tenkning. Forfatterne viser hvordan man kan planlegge virksomheten ut fra en flerfaglig tilnærming. Både allmenndidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på barnehagens pedagogikk og innhold løftes frem. Bidragene er basert på nyere pedagogisk forskning og tidsaktuelle barnehagepraksiser. Det doble perspektivet sikrer et samspill mellom forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer. I boken utdypes sentrale didaktiske begrep som overveiende plasserer seg i en danningsteoretisk tradisjon. Boken er tilpasset barnehagelærerutdanningens ulike kunnskapsområder. Den retter seg mot forskere innen barnehage og didaktikk, lærerutdannere og barnehagelærere som skal lede flerfaglig pedagogisk arbeid i barnehagen. Stig Broström er professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet. Han er utdannet barnehagelærer, cand.pæd. og ph.d. i småbarnspedagogikk og har i en rekke år vært opptatt av og forsket på barnehagens pedagogikk og de første årene i skolen. Tove Lafton er høgskolelektor og stipendiat i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang erfaring fra arbeid i barnehage og høgskole på ulike nivåer. Hennes interesseområder er ledelse, refleksjon, barnehagefaglig profesjonsutvikling samt IKT og digitale praksiser i barnehagen med vekt på profesjonsutøverne. Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun er utdannet produktdesigner, faglærer i kunst og håndverk og ph.d. i pedagogikk. Hun har bred undervisningserfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns praktisk skapende arbeid og kunst-faglige læreprosesser i skole og barnehage.

Til toppen

Flere bøker av Stig Broström, Tove Lafton og Mari-Ann Letnes: