Barnehageeigarar mellom stat, marknad og sivilsamfunn av Kjetil Børhaug (Ebok)
Ebok

Barnehageeigarar mellom stat, marknad og sivilsamfunn (Ebok)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Licensed Content Protection
Filstørrelse: 0.91 MB
Filformat: EPUB
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788215035581
Kategori: Pedagogikk
Omtale Barnehageeigarar mellom stat, marknad og sivilsamfunn
Den norske barnehagesektoren er kjenneteikna av at kommunale og ei rad ulike private aktørar driv barnehagar. Somme av dei er svært store og ressurssterke, medan andre er nokså små. Er dei også ulike når det gjeld tilnærminga dei har til barnehageverksemd? Har dei ulike verdigrunnlag, vektleggingar, konkurransetilnærmingar eller syn på korleis barnehagen skal knytast til oppvekstfeltet elles? Legg dei ulike organisatoriske rammevilkår for profesjonell autonomi og fagleg utvikling? Dei private aktørane er ikkje fullt ut underlagt offentleg styring, samstundes er dei avhengige av kommunal godkjenning og finansiering. Sektoren har sterke innslag av nettverksstyring, der aktørane har stor fridom i utforminga av tilbodet og i korleis dei vil samarbeida med andre. Denne boka er eit bidrag til innsikt i korleis styringsstrukturen i sektoren fungerer, med vekt på eigarane og korleis dei verkar inn på barnehagetilbodet. Boka gjer bruk av empiri frå to prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, SOL-prosjektet (Styring, organisering og leiing i barnehagesektoren) og Læring for leiing-prosjektet (intervju- og spørjeskjemadata). Boka er aktuell for leiarar på ulike nivå i barnehagesektoren, for forskarar og for studentar på fordjupingsnivå.

Til toppen