Barnerett (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 376
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276343328
Kategori: Jus
Fag: Familie- og arverett
Nivå: Akademisk
Omtale Barnerett
Barnerett tar opp spørsmål som angår barnets rettslige posisjon i ulike felt. Hovedvekten ligger på spørsmål som angår de fleste barn, men den behandler også en del mer spesielle spørsmål av stor betydning for barnet dersom de blir aktuelle.

Gudrun Holgersen tar utgangspunkt i de ulike fasene i et barns liv, fra det blir unnfanget og til det nærmer seg voksen alder, og redegjør for sentrale rettslige spørsmål som naturlig reiser seg i de ulike livsfasene: vernet om det ufødte liv, farskap, statsborgerskap og navnefastsettelse for den nyfødte; barnehagearnets rettslige posisjon; grunnskolebarnets rettigheter i forhold til skole og opplæring og barns posisjon når det deltar i arbeidslivet.

Bokens siste del tar for seg aktuelle spørsmål uavhengig av barnets livsfase, og forholdet mellom barn og foreldre står sentralt her. Videre behandles en rekke spørsmål om barnets kompetanse til å bestemme over eget liv og opptre på egen hånd både i personlige forhold og i økonomiske og rettslige sammenhenger. Til sist tas det opp ulike sider ved barnets rettslige posisjon når en av eller begge foreldrene er døde.

Til toppen