Legg i ønskeliste

Omtale Barnmedicin

Boken utkommer nu i sin fjärde upplaga. Den är en aktuell heltäckande lärobok i barnmedicin, allt ifrån akutpediatrik till socialpediatrik, hälsa hos svenska och nyanlända barn och hos barn i fattigdomsländer, barns sömn och utveckling. Boken har föryngrats vad gäller redaktörer och författare och layouten har moderniserats. Ett stort antal specialister inom barnsjukvård från hela landet medverkar.

Denna lärobok i barnmedicin vänder sig framför allt till läkarstuderande, blivande allmänläkare och barnsjuksköterskor, men är även en referensbok i barnmedicin och oumbärlig för personal inom primärvården, på vårdcentralerna och barnklinikerna i landet.

”Sverige har fått en ny lärobok i barnmedicin. En ny lärobok väcker alltid nyfikenhet och reflektioner. Kanske den första frågan är huruvida den fyller avsedda önskemål. För att en bok av denna typ ska bli uppskattad ska den vara fullständig men också förhållandevis kortfattad. Läroboken i barnmedicin synes ha ett sådant innehåll och en sådan struktur att de blivande läkarna förstår den stora betydelsen av en effektiv och allsidig förebyggande barnhälsovård och barnsjukvård.”

(ur förordet till första upplagan 1999 av Rolf Zetterström, professor em.)

Til toppen

Flere bøker av Katarina Hanséus, Hugo Lagercrantz, Tor Lindberg, Gösta Alfvén, Britt Marie Anderlid, Henry Ascher, Irene Axelsson, Diana Berggren, Erik Bergström, Sten-Erik Bergström, Mats Bjellerup, Olle Björk, Margareta Blennow, Annelie Carlsson, Thomas Casswall, Niklas Darin, Maria Elfving, Anders Fasth, Björn Fischler, Gun Forsander, Deborah Frithiof, Lena Grahnquist, Lars H Gustafsson, Lars Hagenäs, Inger Hallström, Jan-Inge Henter, Olle Hillman, Lena Hjelte, Anders Hjern, Bruno Hägglöf, Lena Jacobson, Annika Janson, Staffan Janson, Mårten Kyllerman, Lennart Landin, Gunilla Larsson Hedlin, Synnöve Lindemalm, Fredrik Lindgren, Gustaf Ljungman, Stefan Lundeberg, Jan-Eric Månsson, Antal Németh, Ricard Nergårdh, Anna Nilsson, Agneta Nordenskjöld, Magnus Nordenskiöld, Mikael Norman, Per Nydert, Ingrid Olsson, Marianne Ors, Lars Palm, Hans Persson, Petra Sehlin, Pernilla Stenström, Paul Uvebrant, Lars Sävendahl, Már Tulinius, Barbro Westerberg, Göran Wennergren, Jacek Winiarski, Johan Svensson, Anna Wedell, Ulrika von Döbeln, Tomas Wester, Kjell Tullus, Sven Arne Silfverdal, Valéria Perez de Sá og Lars Smedman: