Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Ds 2015:22 (Heftet)

Serie: Ds 2015 022

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 41
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Originaltittel: Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Ds 2015:22
Serie:
Serienummer: 022
ISBN/EAN: 9789138242865
Omtale Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Ds 2015:22
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Föreslår att Barnombudsmannens (BO) ammälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsmannen ändras på så sätt att den blir överensstämmande med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen (2001:453). Barnombudsmannen har idag möjlighet, men ingen skyldighet, att göra en anmälan även i andra fall om det finns särskilda skäl.

Bakgrunden är att det funnits behov av en översyn av BO:s anmälningsskyldighet. Nuvarande lagstiftning har inneburit tillämpningsproblem för myndigheten då BO:s anmälningsskyldighet är mer begränsad och svåranvändbar än anmälningsskydligheten för andra myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och ungdomar. Dessutom har BO:s kontakter med barn och unga ökat genom åren vilket medfört att myndigheten oftare får indikationer som kan föranleda att en anmälan ska göras till socialtjänsten.

Föreslår vidare att Barnombudsmannen ges möjlighet att lämna uppgifter av betydelse för tillsyn till tillsynsmyndigheten för socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Departementsskrivelsen föreslår även att det införs en sekretessbrytande bestämmelse för Barnombudsmannen avseende IVO i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Til toppen

Bøker i serien