Barnrättens grunder (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 168
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144059648
Omtale Barnrättens grunder
I Barnrättens grunder presenteras det civilrättsliga regelverket rörande barn och föräldrars legala relationer. Boken behandlar bl.a. barnkonventionens betydelse för svensk rätt, den rättsliga regleringen av faderskap, moderskap, adoption och namn. Här redogörs för frågor om förmynderskap, god man, särskild ställföreträdare och andra former av ställföreträdarskap för barn liksom underhållsbidrag och underhållsstöd. Vidare analyseras föräldrars ansvar för sina barn liksom det legala utrymmet för barns med- och självbestämmanderätt. Särskilt uppmärksammas tolkning av barnets bästa i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Barnrättens grunder har tillkommit för att täcka ett behov av undervisningsmaterial på landets juristutbildningar men också på andra utbildningar med anknytning till barn och samhälle. Den är även tänkt att fungera som en handbok för praktiskt verksamma jurister och för alla med ett professionellt eller privat intresse för barn och juridik.

Den fjärde upplagan motiveras främst av de ändringar av regelverket runt etablerande av en familj som följer av rättspraxis och införande av könsneutrala äktenskap år 2009.

 

I menyn till höger finns en länksamling med länkar till bland annat SOU:er, propositioner, kommittédirektiv, rättsfall och vägledande beslut med anknytning till barnrätt.

Til toppen