Bedrägeriets natur : den ekonomiska brottslighetens ontologiska struktur (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 242
Forlag: Books on demand
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789163301162
Omtale Bedrägeriets natur : den ekonomiska brottslighetens ontologiska struktur
  Det sociala kontraktet innefattar rättigheter och förpliktelser. I de situationer när rättigheterna blir ensidiga och förpliktelserna inte uppfylls uppstår bedrägeriet. Känslor av svek, otillförlitlighet och utnyttjande blir en naturlig reaktion från den bedragnes sida. Det är känslor som är fundamentala i vår sociala tillvaro och som är vägledande för hur vi försöker förhålla oss till varandra, utan att dra skam över oss själva. Denna egenskap har ständigt fokuserats inom samhällsvetenskapen, men har även under de senaste decennierna blivit en frågeställning inom evolutionsteorin. Evolutionsteoretiker har då, i motsats till samhällsvetarna, ställt mer basala frågor såsom Vad är den reproduktiva funktionen att vi begår bedrägliga handlingar, och vad är den reproduktiva funktionen att vi kan avslöja bedrägliga handlingar ? Det är samma fråga, men riktad från två olika perspektiv: Varför finns bedrägeri, och varför måste vi bry oss om det?  I denna bok diskuteras bedrägeriets natur med utgångspunkt i de senaste decenniernas diskussion om bedrägeriet inom evolutionsteorin och spelteorin. Boken syftar till att fördjupa förklaringsstrukturen hos de teorier och hypoteser som används för att förklara ekonomisk brottslighet inom samhällsvetenskapen i allmänhet och kriminologin i synnerhet. Författaren framför den kontroversiella tesen att inom kriminologin har man tappat bort den etiologiska dimensionen bakom fenomenet ekonomisk brottslighet. Man utgår från föregivna antaganden, vilka utgör ett fundamenta i all förklaringsstruktur, som vare sig problematiseras eller diskuteras trots att ideliga observerade exempel står i strid med den teoribildning som tillämpas vid forskningen om ekonomisk brottslighet. Enligt författaren förklaras den etiologiska dimensionen till bedrägeriet i nutida evolutionsteori, vilket har intressanta implikationer för den teoribildning som används vid forskningen om ekonomisk brottslighet. Författaren ger en presentation av det aktuella forskningsläget inom ekonomisk brottslighet och av den bedrägeridiskussion som återfinns inom evolutionsteorin. I ett avslutande kapitel presenterar författaren en teori om bedrägeriets natur som har fokus i den etiologiska dimensionen bakom ekonomisk brottslighet.Tage Alalehto är docent och lektor i sociologi vid Umeå universitet. Han har författat ett antal verk över ekonomisk brottslighet, och har forskat om ekonomisk brottslighet alltsedan mitten av 1990-talet.

Til toppen