Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 391
Forlag: Juristförlaget i Lund
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789154401024
Omtale Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag
Bemanningsarbete är ett fenomen som har blivit allt vanligare på många nationella arbetsmarknader under senare år. Avhandlingen undersöker hur man genom arbetsrättslig reglering och kollektivavtal valt att hantera avvägningen mellan å ena sidan verksamheters önskemål om flexibilitet i olika former och å andra sidan arbetskraftens önskemål om stabilitet och kontinuitet, i form av inkomst- och anställningstrygghet.

Utgångspunkten för detta arbete är svensk rätt och kollektivavtalsreglering. Arbetet innehåller också vissa komparativa inslag där engelsk och tysk rätt beskrivs. Även den rättsliga utvecklingen inom ILO och EU belyses, liksom den politiskt svårlösta frågan om ett lönediskrimineringsskydd för bemanningsarbetskraft i relation till beställararbetskraft.

Sammanfattningsvis framstår bemanningsarbetet idag som ett tidstypiskt uttryck för s.k. flexicurity, ett något motsägelsefullt begrepp som enligt EG-rättens gemensamma principer bl.a. innefattar anställningsavtal som är både flexibla och trygga på samma gång.

Annika Berg är verksam vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Til toppen