Omtale Beroendemedicin
Beroendemedicin är en grundläggande lärobok som beskriver verkningsmekanismer och effekter av beroendeframkalande medel, riskfaktorer för beroendeutveckling samt olika behandlingsmetoder. Den har en neurobiologisk, biomedicinsk, farmakologisk och klinisk ansats.
Boken avser att förmedla en bred kunskap om alkohol, narkotika, tobak och dopningsmedel samt om beroende och faktorer som bidrar till individuella skillnader i drogeffekter, skadeeffekter, risk att bli beroende och behandlingsresultat.
Kunskap om beroende är viktig inom hälso- och sjukvården för att kunna optimera och individanpassa såväl preventiva åtgärder som behandlingsmetoder, men även inom många andra samhällssektorer, exempelvis socialtjänsten, rättsväsendet och för politiska beslutsfattare. Boken lämpar sig särskilt för utbildningar inom naturvetenskap och hälso- och sjukvård såsom läkar-, apotekar-, biomedicin-, receptarie- och sjuksköterskeprogrammen, men även för att ge ett medicinskt perspektiv inom exempelvis socionomutbildningen. Den kan även vara lämplig som kurslitteratur för uppdragsutbildningar inom området.
Till boken finns en webbplats med ytterligare material, t.ex. fördjupad läsning, länkar och utökade referenslistor.

Til toppen

Flere bøker av Johan Franck, Ingrid Nylander, Olof Beck, Kristina Berglund, Siv Byqvist, Solvig Ekblad, Ulf J. Eriksson, Claudia Fahlke, Hans Gilljam, Leif Grönbladh, Mona Göransson, Mathias Hallberg, Anders Helander, Orsolya Hoffman, Kai Knudsen, Håkan Leifman, Christer Lidman, Marja Mattila Evenden, Fred Nyberg, Lars Oreland, Erika Roman, Anne-Lie Svensson, Bo Söderpalm, Ingemar Thiblin, Parri Wentzel og Agneta Öjehagen: