Omtale Beroendemedicin
Beroendemedicin är en grundläggande lärobok som beskriver verknings­mekanismer och effekter av beroendeframkallande medel, riskfaktorer för beroendeutveckling samt olika behandlingsmetoder. Den har en neurobiologisk, biomedicinsk, farmakologisk och klinisk ansats. Författarna representerar
den främsta expertisen i landet inom sina respektive områden.
I denna upplaga har nya kapitel tillkommit, bland annat om sprututbyte för personer som injicerar droger och om begreppet matberoende. Samtliga kapitel har uppdaterats och i vissa fall omarbetats för att spegla de senaste forskningsresultaten och följa den snabba utvecklingen inom området.
Boken avser att förmedla en bred kunskap om alkohol, narkotika, tobak och dopningsmedel samt om beroende och faktorer som bidrar till individuella skillnader i drogeffekter, skadeeffekter, risk att bli beroende och behandlingsresultat. Kunskap om beroende är viktig inom hälso- och sjukvården för att kunna optimera och individanpassa såväl preventiva åtgärder som behandlingsmetoder, men även inom många andra samhällssektorer, exempelvis socialtjänsten, rättsväsendet och för politiska beslutsfattare.
Boken lämpar sig speciellt för utbildningar inom naturvetenskap och hälso-och sjukvård, såsom läkar-, apotekar-, biomedicin-, receptarie- och sjuk­sköterske­programmen, men även för att ge ett medicinskt perspektiv inom exempelvis socionom- och psykologutbildning. Den kan även vara lämplig som kurslitteratur för uppdragsutbildningar inom området.

Til toppen

Flere bøker av Johan Franck, Ingrid Nylander, Olof Beck, Kristina Berglund, Solvig Ekblad, Maria Ellgren, Ulf J. Eriksson, Charlotte Erlanson-Albertsson, Claudia Fahlke, Hans Gilljam, Leif Grönbladh, Mona Göransson, Mathias Hallberg, Anders Helander, Orsolya Hoffman, Anders Håkansson, Elisabet Jerlhag Holm, Kai Knudsen, Martin Kåberg, Håkan Leifman, Christer Lidman, Åsa Magnusson, Marja Mattila Evenden, Fred Nyberg, Lars Oreland, Erika Roman, Anne-Lie Svensson, Bo Söderpalm, Ingemar Thiblin, Parri Wentzel og Agneta Öjehagen: