Beskattning av fåmansföretag (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 178
Forlag: Thomson Fakta AB
Språk: Svensk
Originaltittel: Beskattning av fåmansföretag
ISBN/EAN: 9789176102336
Omtale Beskattning av fåmansföretag
Med verkan från 1 januari 2006 har en rad förändringar skett i reglerna för fåmansföretag, detta efter flera års utredningsarbete. En betydande praxisutveckling har skett de senaste åren.

Boken behandlar denna utveckling och förändringarna noggrant och ger i övrigt en heltäckande bild av såväl de särskilda och omfattande regelkomplexen, som de allmänna reglerna, av betydelse för s.k. fåmansföretag. Reglerna påverkar företaget och ägarnas skattesituation vid bl.a. utdelning, försäljning av aktier och olika avtalsförhållanden mellan ägarna och företaget. Den nyinförda schablonregeln redovisas liksom viktiga och utökade möjligheter att använda sig av löneunderlag vid beräkning av utdelning och reavinst.

Reglerna för skattefrihet på utdelning och reavinst på onoterade aktier har slopats, men gäller övergångsvis till 2010 och behandlas därför i ett eget kapitel. Betydelsen av regler avseende löneförmån och förtäckt utdelning har ökat sedan stoppreglerna slopades för fem år sedan och innebörden av detta illustreras och kommenteras med hjälp av praxis.

Rättsfall och lagändringar beslutade före 2005 års utgång har beaktats. De genomgående hänvisningarna till lagtext, förarbeten och rättspraxis gör boken användbar för både studerande vid universitet och högskolor samt praktiskt verksamma jurister och revisorer. De komplicerande reglerna illustreras med räkneexempel.

Til toppen

De som kjøpte denne boken, kjøpte også: