Betydelsefulla möten i vården - Du kan göra skillnad (Innbundet)

Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 0
Forlag: Östertälje tryckeri
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789198166408
Omtale Betydelsefulla möten i vården - Du kan göra skillnad
”Vårdaren har sig själv - sin personlighet – ‘jaget’ som verktyg. När man använder sig själv som verktyg är det viktigt att för egen del reflektera över mötets betydelse och hur man som vårdare kan bidra till att skapa möten baserade på tillit och trygghet.”
Christine Gustafsson, Lena-Karin Gustafsson & Ingrid Snellman, Akademien för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola


Tre forskare. Trehundra berättelser. Tre forskningsstudier. Forskning. Tre vetenskapliga artiklar. Sorg och glädje. Bemötande. Död. Patientsäkerhet. Liv. Tillit och livsvilja.

En av forskarna sammanfattar resultatet från de tre forskningsstudierna i att det handlar patientsäkerhet. Det finns idag en i stort sett outnyttjad kraftkälla i
vårdandet. Det betydelsefulla mötets läkande kraft.

Genom ökad kunskap om hur vården kan skapa ökade förutsättningar för fler betydelsefulla möten kan vården bli mer framgångsrik. Forskningen visar att patienter som i vården har varit med om ett betydelsefullt möte upplever ökad känsla av egenmakt, något som i sin tur ger en ökad insikt och kraft att själv påverka
och förändra sin livssituation.

Ett betydelsefullt möte kan vara det som gör att den som är sjuk får kraft att ta tag i sin situation eller en kraft att uthärda, förändra, tänka nytt eller – genom att
fokusera och reflektera över hur man kan bidra till att skapa fler Betydelsefulla möten i vården.

Vården kan utvecklas och bli mer framgångsrik. I boken "Betydelsefulla möten i vården - Du kan göra skillnad" får du på ett enkelt sätt möjlighet att ta del av forskarnas resultat och råd för en framgångsrik vård. Dessutom kan du besvara forskarnas frågor och därmed själv reflektera över vad det är som du anser gör att betydelsefulla möten i vården uppstår.

Til toppen