Biologi Campus 1 (Heftet)

Forfatter:

, og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 368
Forlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789152320402
Omtale Biologi Campus 1

Biologi Campus - Nyskrivet, modernt och inspirerande

Det brukar sägas att 2000-talet är biologins århundrade. Det är få vetenskaper där det pågår en så snabb kunskapsutveckling som inom biologin.  Molekylärbiologin är ett av många områden där nya kunskaper utvecklas - kunskaper som är nödvändiga för att kunna möta framtidens stora utmaningar som miljöförändringar, livsmedelsförsörjning, vällevnadssjukdomar, antibiotikaresistens och globala pandemier. Det behövs ett nytt modernt biologiläromedel för gymnasiet!

Biologi Campus är ett helt nyskrivet läromedel i biologi. På ett utmanande och inspirerande sätt möter eleven både den traditionella biologin och aktuell forskning . Biologi Campus följer gymnasiets ämnesplan i biologi och lyfter särskilt fram biologins karaktär och arbetsmetoder. Viktiga biologiska begrepp behandlas i bokens alla kapitel. Det ger ett tydligare sammanhang och hjälper eleven att få en djupare förståelse. Stor omsorg har lagts på att utforma texter som underlättar elevernas läsande och förståelse. Som ytterligare stöd finns ordförklaringar i direkt anslutning till texten och ett stort antal informativa illustrationer och väl valda foton, som förklarar och fördjupar viktiga begrepp och förlopp.

Biologi Campus 1 har tre kapitel:
Kapitel 1 - Evolution
Här möter eleverna grunderna i evolutionsteorin, med det naturliga urvalet som bärande begrepp. I kapitlet beskrivs hur evolutionen tros ha gått till från enkla molekyler till livets former och anpassningar idag.
Kapitel 2 - Genetik
Förutom den klassiska genetiken och dess historia, ges även en inblick i den senaste forskningen inom området. Hur genetiken kan användas i framtiden och de etiska frågor som vi då måste ta ställning till tas också upp i kapitlet.
Kapitel 3 - Ekologi
Behandlar hur organismer interagerar med varandra och sin omgivning och vilka konsekvenser det kan få för individer, populationer och ekosystemen på kort och lång sikt. De planetära gränsvärdena används som en utgångspunkt för hur människan påverkar de ekosystemtjänster som vi alla är beroende av.

Biologi Campus
- väcker elevernas nyfikenhet med intressanta frågeställningar och utmaningar
- har en modern form med innehållsrika illustrationer och noga utvalda bilder som inspirerar och ökar elevernas förståelse
- ger exempel hur vetenskaplig forskning kan ge svar på frågor och skapa biologisk kunskap
- fördjupar intressanta områden och vidgar det biologiska kunskapsfältet
- stöder elevernas inlärning med en läsbar text, ordförklaringar, listor med viktiga begrepp och utmanande frågeställningar
- lyfter fram biologins karaktär och arbetsmetoder i alla kapitel
- stödjer och utmanar med kontrollfrågor och uppgifter där eleverna ska ta reda på, diskutera och ta ställning

Biologi Campus onlinebok
Biologi Campus finns även som onlinebok. Med en onlinebok har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator eller surfplatta, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord.  Onlineboken har flera interaktiva funktioner som anteckningsblock, skriv- och ritverktyg, zoom och bokmärke. När man använder surfplatta laddar man ner boken via appen ""Sanoma Utbildning"". Appen laddas ner gratis från App Store (för iPad) eller Google Play (för Android). Då fungerar den även offline.

Författare:
Leena Arvanitis - Gymnasielärare och lektor Bi och Nk, Blackebergs gymnasium Stockholm.
Karim Hamza - Gymnasielärare Bi och Nk, universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms Universitet.
Carl Johan Sundberg - Läkare och professor i fysiologi, Karolinska institutet Stockholm.

Til toppen