Omtale Biskops-Arnö under 700 år
Biskops-Arnös historia är dramatisk och speglar den
politiska, religiösa och militära förvaltningens historia i Sverige. Den lilla mälarön har ömsom blomstrat och varit medelpunkt för tidens maktelit och ömsom övergetts och fallit i glömska.

På 1300-talet reser ärkebiskoparna en mäktig biskopsborg på ön och tvåhundra år senare, i samband med reformationen, övergår egendomen till Gustav Vasa. Under stormaktstidens
bosätter sig adeln på Biskops-Arnö och egendomen växer under familjen De la Gardie ut till det imponerande Arnökomplexet. Vid reduktionen, i slutet av 1600-talet, återgår Biskops-Arnö åter till kungamakten och blir boställe för översten vid livregementet till häst. Adelspalatset rivs i etapper under början av
1700-talet, men vissa delar av den medeltida biskopsborgen sparas och införlivas i den nuvarande mangårdsbyggnaden. Sedan
drygt ett halvt sekel bedrivs en aktiv och ansedd folkbildningsverksamhet på ön.

Dagens Biskops-Arnö har starka band till sin historia och byggnadsminnet förvaltas sedan 1995 omsorgsfullt av Statens Fastighetsverk. I dag är Biskops-Arnö något så unikt som det sista reduktionsgodset i statens ägo. Antologin Biskops-Arnö under 700 år skildrar de epoker och de människoöden som avlöst varandra på ön, från medeltidens ärkebiskopar fram till dagens folkhögskoleelever. Med en noga utvald samling texter och ett rikt bildmaterial framträder nu, för första gången, en samlad bild av Biskops-Arnös brokiga historia.

Til toppen

Flere bøker av Lukas Sålby, Jan Liedgren, Håkan Tegnestål, Lars Gezelius, Erik B. Lundberg, Gösta Hedegård, Erik Schelin, Tryggve Lundén, Alf Härdelin, Ella Nyrin-Heuman, Njördur P. Njardvik, Eric Åkerlund, Eric Höglund, Birgitta Östlund og Ingegerd Lusensky: