Boende utanför det egna hemmet : placeringsformer för barn och unga : delbetänkande från Utredningen om tvångsvård för barn och unga SOU 2014:3 (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2014 3

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 366
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie:
Serienummer: 3
ISBN/EAN: 9789138240663
Omtale Boende utanför det egna hemmet : placeringsformer för barn och unga : delbetänkande från Utredningen om tvångsvård för barn och unga SOU 2014:3
Ser över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVUoch lämnar förslag till flera alternativ än vad som finns i dag. Förslagen ska svara mot barns och ungas skiftandebehov, säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i verksamheten och tillgodose barns och ungas behov av skydd.

Därutöver behandlas bland annat om kraven på familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet bör skärpas, omprivata verksamheter inom familjehemsvården i vissa fall bör vara tillståndspliktiga samt hur kraven bör utformas på verksamheter som befinner sig i gränslandet mellan familjehem och hem för vård eller boende (HVB).

I betänkandet behandlas dessutom en rad andra frågor som är av vikt för att ge förutsättningar för en god ochsäker vård. Utredningen har lagt stor vikt vid att inhämta information och synpunkter från olika aktörer inom området, t.ex. representanter från socialtjänsten, rättsväsendet, branschorganisationer för HVB familjehemsorganisationer och organisationer som på olika sätt arbetar för att stärka barns rättigheter.

Til toppen

Bøker i serien